Προλεγόμενα : σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη /

Πρώτος συγγραφέας: Kant, Immanuel, 1724-1804
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
German
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δωδώνη,, 1982.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: B2787.G7T83 1982
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο