Νέο αγγλοελληνικό ελληνοαγγλικό λεξικό πληροφορικής = english-greek, greek-english computer dictionary /

Πρώτος συγγραφέας: Καραμαλίκης, Νίκος Αναστ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Διαγόρας,, 2002.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: QA76.15.K373 2002
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2 Μη Δανειζόμενο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: QA76.15.K373 2002
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο