Οδηγός υποτροφιών & κληροδοτημάτων Ελλάδας.

Corporate συγγραφέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, 2005.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: LB2339.G8O34 2005
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο