Η ανάγκη βιομηχανικής πολιτικής και η σύγχρονη εκδοχή της /

Πρώτος συγγραφέας: Μπαλτζάκης, Ευθύμιος-Πάρης.
Corporate συγγραφέας: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,, 2006.
Σειρά: Εργασίες για συζήτηση (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) ;
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια