Το υποεθνικό επίπεδο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαγιάννης, Δονάτος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αντ. Ν. Σάκκουλας,, 2005.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JS3000.D663 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο