Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής /

Άλλοι συγγραφείς: Κατσούλης, Ηλίας., Καραντινός, Δ., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Φρονίμου, Έμμυ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2005.
Έκδοση: 4η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: HN650.5.Z9M263 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο