Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης : μακροοικονομική ανάλυση και εφαρμογές /

Κύριος συγγραφέας: Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος.
Άλλοι συγγραφείς: Κορρές, Γεώργιος Μ., Ρόντος, Κωνσταντίνος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Σταμούλης, c2005.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD30.22.P65 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο