Διαχείριση έργων = project management /

Πρώτος συγγραφέας: Κοκκόσης, Απόστολος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Σύγχρονη Εκδοτική,, 2005.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD69.P75K65 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο