Ολοκληρωτικός πόλεμος για την ενέργεια : αγορές, αβεβαιότητες, (αν)ασφάλειες /

Πρώτος συγγραφέας: Ανδριανόπουλος, Ανδρέας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Libro,, 2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD9502.A2A577 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο