Εκπαίδευση και εξωτερική πολιτική : το Μακεδονικό Ζήτημα στα βουλγαρικά σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας κατά την περίοδο 1945-1949 /

Πρώτος συγγραφέας: Τολούδη, Φωτεινή Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Αφοί Κυριακίδη,, c2005.
Σειρά: Καινοτομίες στην εκπαίδευση ; 36
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, περίληψη και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, περίληψη και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DR66.95.B9T659 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο