Διδάσκοντας οικονομικά σε προπτυχιακό επίπεδο /

Άλλοι συγγραφείς: Walstad, William B., Saunders, Phillip.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2007.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB74.8.T4316 2007
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB74.8.T4316 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο