Εισαγωγή στην οικονομική /

Κύριος συγγραφέας: Arnold, Roger A.
Άλλοι συγγραφείς: Γκούνα, Ουρανία., Γκούνας, Αθανάσιος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2007.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB171.5.A69516 2007
Συλλογή: Multiple Items
Oversized
Αντίγραφο 13 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 14 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 12
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 11
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 9 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 15 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB171.5.A69516 2007
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

Dpt. Library of Naoussa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HB171.5.A69516 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο