Όταν η Κίνα αλλάζει τον κόσμο /

Κύριος συγγραφέας: Izraëlewicz, Erik.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Κασταλία, c2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HC427.95.I9716 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο