Μάρκετινγκ μάνατζμεντ /

Πρώτος συγγραφέας: Kotler, Philip
Άλλοι συγγραφείς: Keller, Kevin Lane, 1956-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κλειδάριθμος,, c2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα
Πίνακας περιεχομένων:
 • 1. Ορισμός του μάρκετινγκ στον 21ο αιώνα
 • 2. Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετιγκ
 • 3. Συγκέντρωση πληροφοριών και έλεγχος του περιβάλλοντος
 • 4. Έρευνα μάρκετινγκ και πρόβλεψη της ζήτησης
 • 5. Αξία, ικανοποίηση και πιστότητα πελάτη
 • 6. Ανάλυση των καταναλωτικών αγορών
 • 7. Ανάλυση των επιχειρηματικών αγορών
 • 8. Αναγνώριση των τμημάτων της αγοράς και καθορισμός των στόχων
 • 9. Δημιουργία περιουσιακής αξίας μάρκας
 • 10. Τοποθέτηση μάρκας
 • 11. Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού
 • 12. Καθορισμός της στρατηγικής προϊόντος
 • 13. Σχεδιασμός και μάνατζμεντ υπηρεσιών
 • 14. Ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων τιμολόγησης
 • 15. Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων αξίας και καναλιών
 • 16. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο και διαχειριστική υποστήριξη
 • 17. Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ
 • 18. Μαζική επικοινωνία : διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, εκδηλώσεις και δημόσιες σχέσεις
 • 19. Προσωπική επικοινωνία : άμεσο μάρκετινγκ και προσωπική πώληση
 • 20. Παρουσίαση νέων προσφορών στην αγορά
 • 21. Είσοδος στις παγκόσμιες αγορές
 • 22. Διοίκηση οργανισμού ολιστικού μάρκετινγκ
 • Παράρτημα. Ασκήσεις στο σχέδιο μάρκετινγκ της Sonic.