Τί θέμα να διαλέξω στο χρόνο για να τρέξω; : 40 θεματικές προσεγγίσεις από το Σεπτέμβριο ως τον Ιούνιο για το νηπιαγωγείο : η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην προσχολική εκπαίδευση /

Πρώτος συγγραφέας: Μωραΐτη, Τζένη Αθ.
Άλλοι συγγραφείς: Διανέλλου, Γλυκερία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μεταίχμιο,, c2006.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: LB1140.35.C74M673 2006
Συλλογή: CD-ROM
Αντίγραφο 1 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB1140.35.C74M673 2006
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο