Διοίκηση στρατηγικών σχέσεων : μάρκετινγκ & πωλήσεις για πελάτες στρατηγικής σημασίας /

Πρώτος συγγραφέας: Γούναρης, Σπύρος.
Άλλοι συγγραφείς: Σταθακόπουλος, Βλάσης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αθ. Σταμούλης,, 2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HF5438.8.K48G685 2006
Συλλογή: Main Collection
Multiple Items
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5438.8.K48G685 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5438.8.K48G685 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 13 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 12 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 11 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 10 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 9 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 8 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 14 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 16 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 15 Διαθέσιμο