Γενική και ειδική διδακτική οικονομικών επιστημών (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ; Ψυχοπαιδαγωγική για τις οικονομικές επιστήμες : λύσεις όλων των θεμάτων ΑΣΕΠ οικονομικών επιστημών (ΑΕΙ και ΤΕΙ) /

Κύριος συγγραφέας: Μπρίνια, Βασιλική.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εκδόσεις Σταμούλη, c2006.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB74.5.B75 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 3 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 2 συμπλ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 3 συμπλ. Μη Δανειζόμενο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB74.5.B75 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 4 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 5 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 4 συμπλ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 5 συμπλ. Μη Δανειζόμενο