Γενική και ειδική διδακτική οικονομικών επιστημών (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ; Ψυχοπαιδαγωγική για τις οικονομικές επιστήμες : λύσεις όλων των θεμάτων ΑΣΕΠ οικονομικών επιστημών (ΑΕΙ και ΤΕΙ) /

Κύριος συγγραφέας: Μπρίνια, Βασιλική.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εκδόσεις Σταμούλη, c2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα
Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο συμπλ.

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα
Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο συμπλ.

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB74.5.B75 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 συμπλ. Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 συμπλ. Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB74.5.B75 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 4
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 συμπλ.
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 συμπλ.
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο