Μάρκετινγκ υπηρεσιών /

Πρώτος συγγραφέας: Αθανασούλης, Χρ. Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Α. Σταμούλης,, 1996- , c1997.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD9980.5.A883 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο