Μάνατζμεντ του ανθρώπινου παράγοντος και συμπεριφορά : σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, οργανισμούς /

Πρώτος συγγραφέας: Κατσιούλας, Ευάγγελος Ι.
Corporate συγγραφέας: Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος. Τομεύς Επιμορφώσεως.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό.],, 1976.

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HF5549.K3874 1976
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο