Το εξαιρετικά αποτελεσματικό σχέδιο μάρκετινγκ : μια δοκιμασμένη και πρακτική διαδικασία σχεδιασμού για εταιρείες κάθε μεγέθους /

Κύριος συγγραφέας: Knight, Peter, 1961 Oct. 12-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Κέρκυρα, 2005.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5415.13.K5816 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HF5415.13.K5816 2005
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.13.K5816 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο