Άτομα με αναπηρία και Μ.Μ.Ε. : διεθνής διημερίδα 19-20 Ιουνίου 2006.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, 2006.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: HV1559.G8D54 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο