Θεσσαλονίκη : τεκμήρια φωτογραφικού αρχείου 1900-1980 /

Πρώτος συγγραφέας: Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης,, 2006.
Θέματα: