Τραπεζική τεχνική /

Κύριος συγγραφέας: Κουγιούλης, Ι. Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : [χ.ο.], 1970.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HG1607.G7K68 1970
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο