Ελληνική βιβλιογραφία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου 1958-1982 /

Πρώτος συγγραφέας: Κολιού-Κεραμέως, Ζ.
Corporate συγγραφέας: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη : Αθήνα :, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ;, 1984.
Σειρά: Βιβλιοθήκη διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου ; 2
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: KJE901.K63 1984
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο