Η χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, 1981-2000 /

Πρώτος συγγραφέας: Ζερβού, Θεοφάνη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,, 2004.
Σειρά: Μελέτες (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) ; 56.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD7211.83.Z45 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο