Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος τραπεζικών εργασιών : πλήν πιστοδοτήσεων : οδηγός τραπεζικών στελεχών /

Κύριος συγγραφέας: Μακρής, Απόστολος.
Corporate συγγραφέας: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1992.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HG1607.G7.M35 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο