Μαρξ, το Kεφάλαιο : η βιογραφία ενός ημιτελούς αριστουργήματος /

Κύριος συγγραφέας: Wheen, Francis.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB501.M37W4416 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο