Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα /

Κύριος συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Παπαζήσης, 1990.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD2346.G8N44 1990
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HD2346.G8N44 1990
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο