Κινητή & ακίνητη περιουσία φορέων κοινωνικής ασφάλισης : ακίνητα, καταθέσεις, χρεόγραφα, δάνεια.

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δ/νση Οικονομικού.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ/νση Οικονομικού,, 2006-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Ιστοσελίδα με επικαιροποιημένα στοιχεία:

Διαθέσιμο Online

Ιστοσελίδα με επικαιροποιημένα στοιχεία:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: HD7105.45.G8K564 2006
HD7105.45.G8K564 2008
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HD7105.45.G8K564 2006
Συλλογή: CD-ROM
Αντίγραφο 1 συμπλ.
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο