Βιομηχανικαί δυνατότητες και ενεργειακή πολιτική εν Ελλάδι /

Πρώτος συγγραφέας: Κουβέλης, Πέτρος Τ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Αετός,, 1945.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HD9502.G8K69 1945
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο