Η εισαγωγή της μεθόδου project (βιωματική, επικοινωνιακή διδασκαλία) στη διδασκαλία των οικονομικών επιστημών : ένας οδηγός εφαρμογής /

Κύριος συγγραφέας: Μπρίνια, Βασιλική.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Gutenberg, 2007.
Σειρά: Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB1027.43.B756 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο