Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Ελλάδα : οικονομία, κοινωνία, πολιτικές /

Άλλοι συγγραφείς: Μαραβέγιας, Nαπολέων., Σακελλαρόπουλος, Θεόδωρος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Διόνικος, c2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HC240.25.G8E876 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο