Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό : εμπορικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών όρων : ερμηνευτικό, χρηστικό, εγκυκλοπαιδικό /

Πρώτος συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Ι.
Άλλοι συγγραφείς: Σταυρακόπουλος, Ιωάννης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαζήσης,, 2006.
Έκδοση: 6η έκδ., πλήρως αναθ. και επαυξ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.C45 2006
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο