Θεωρία της οικονομικής πολιτικής : επιστημολογική και διεπιστημονική θεμελίωση /

Κύριος συγγραφέας: Καραντώνης, Ηλίας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Τυπωθήτω, 2006.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB179.G7K373 2006
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB179.G7K373 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο