Νεολαία και πολιτική : συνθήκες ζωής και συστήματα προσανατολισμού των νέων στην Ευρώπη /

Άλλοι συγγραφείς: Κογκίδου, Δήμητρα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Επίκεντρο,, 2005.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ799.E85N46 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο