Το ανθρώπινο γονιδίωμα, ο ήλιος και το Internet : εργαλεία μιας επιστημονικής επανάστασης /

Πρώτος συγγραφέας: Dyson, Freeman J.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τραυλός,, 2000.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QC20.D9816 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο