Πωλήσεις μάρκετινγκ : δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας /

Κύριος συγγραφέας: Βελτράς, Ν. Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Σταμούλης, 2003.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5438.25.B45 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 12 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 11 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 10 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 9 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 8 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HF5438.25.B45 2003
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5438.25.B45 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο