Τεχνικές προσομοίωσης /

Πρώτος συγγραφέας: Ρουμελιώτης, Εμμανουήλ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Παρατηρητής,, 1998.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Dpt. Library of Naoussa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: QA76.9.C65R685 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 19 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: QA76.9.C65R685 1998
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: QA76.9.C65R685 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 12 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 11 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 10 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 9 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 8 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο