Η οικονομία των ελληνικών πόλεων : από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι τους πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους /

Κύριος συγγραφέας: Migeotte, Léopold.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Παπαδήμας, 2007.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HC37.M54416 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο