Αγγλοελληνικό ελληνοαγγλικό λεξικό = English Greek, Greek English dictionary /

Πρώτος συγγραφέας: Λαμπέα, Αλίκη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Φυτράκης,, c2006.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1139.E5L36 2006
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο