Τα δέκα θανάσιμα αμαρτήματα του μάρκετινγκ /

Κύριος συγγραφέας: Kotler, Philip
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα: Μ. Γκιούρδας, 2005.
Έκδοση: 2η έκδ. πλήρως ανανεωμένη & διορθ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.13.K65416 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο