Διοίκηση παραγωγής = Production operations management /

Κύριος συγγραφέας: Τσιότρας, Γεώργιος Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ευγ. Μπένου, 1999-
Έκδοση: Βελτ. ανατύπωση.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: TS155.T755 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: TS155.T755 1999
Συλλογή: Main Collection
Multiple Items
Αντίγραφο 5 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 τ.2
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 τ.2
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο