Η κατανάλωσις εις την Ελλάδα ως συνολικόν οικονομικόν μέγεθος : συγκριτική επισκόπησις, βάσει επισήμων στατιστικών δεδομένων /

Πρώτος συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Αργ. Παπαζήσης,, 1958.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: Φ .B3593 1958
Συλλογή: Pamphlet
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο