Επιτομή του λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας, 1100-1669 /

Πρώτος συγγραφέας: Κριαράς, Εμμανουήλ, 1906-2014
Άλλοι συγγραφείς: Καζάζης, Ι. Ν., Καραναστάσης, Τ. Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,, 2001-2003.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineKri.htm

Διαθέσιμο Online

http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineKri.htm

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1129.K75 2001
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο