Ακαδημαϊκή ορολογία ανθρωπιστικών & κοινωνικών επιστημών : τρίγλωσσο εγχειρίδιο, αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά = Academic terminology of the humanities and social sciences : a trilingual handbook, English, German, Modern Greek = Akademischer Wortschatz der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften : ein dreisprachiges Handbuch, English, Deutsch, Neugriechisch /

Πρώτος συγγραφέας: Portz, Renate
Άλλοι συγγραφείς: Γεναράκη, Αμαλία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
German
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,, 1997.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: H40.P67 1997
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο