Μηνιαίον δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Corporate συγγραφέας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Νέος τίτλος: Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Θεσσαλονίκη,, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης],, -1987
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο