ΣΒΕ δελτίο.

Corporate συγγραφέας: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών.
Νέος τίτλος: Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Δελτίον.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών,, 1987-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.fgi.org.gr/online/viewPosNews.aspx?cat=22&mid&lang=gr&Code=editions