Εγχειρίδιο ο κόσμος σε αριθμούς.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: [Αθήνα] : Economia publishing, c2007.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, περίληψη και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, περίληψη και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HA155.P6316 2007
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο