Πρόσωπα και άλλα κύρια ονόματα : μυθολογικά, ιστορικά έως τον 1ο μ.Χ. αιώνα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας /

Κύριος συγγραφέας: Μεγαπάνου, Αμαλία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Μουσείο Μπενάκη : 2006.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: DF208.5.M44 2006
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο