Επιλογή : μηνιαία οικονομική επιθεώρησις.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Σ.Χ. Παπαϊωάνου
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.economics.gr/allmedia/epilogi.asp